Arheologii au identificat pe platou funda?iile a trei construc?ii: una n interiorul fortifica?iei ?i dou? n afara acesteia, n sectorul nordic al platoului.

Cl?direa din interiorul fortifica?iei ocup? o mare parte a suprafe?ei formate de ziduri, mai cu seam? nspre laturile de sud, est ?i vest ale fortifica?iei, l?snd ceva spa?iu doar nspre nord (se afl? la 42 m dep?rtare de zidul nordic, la 20 m de cel sudic, la 7-8 m de cel estic ?i la doar 2-4 m de cel vestic). Este rectangular?, alc?tuit? din dou? nc?peri, iar pe trei laturi este nconjurat? de un pridvor absidat, cu absida n partea de nord, l?snd liber? latura sudic? a cl?dirii, unde se afla ?i intrarea. Dimensiunile totale sunt de 40 x 28 m, iar cl?direa f?r? pridvor are 22,50 x 13,20 m. Distan?a dintre peretele nordic al cl?dirii ?i punctul cel mai ndep?rtat al absidei priodvorului este de 14,30 m. Pe laturi, distan?a dintre pere?ii cl?dirii ?i cei ai pridvorului este de 6-8 m la est ?i de 5,70 m la vest.

Temelia cl?dirii era alc?tuit? din blocuri mici de calcar fasonat. Scheletul cl?dirii era din brne de lemn, ntre care se afla o re?ea de nuiele legat? cu lut bine netezit. Pridvorul era probabil mai scund, pentru a l?sa s? treac? lumina. Acoperi?ul era de ?indril?. n interiorul cl?dirii s-au g?sit fragmente de vase ceramice, fusaiole, obiecte m?runte de fier, un cu?it de fier, o secer?, un vrf de s?geat?, un opai? de bronz. Cl?direa a sfr?it ntr-un incendiu.

Celelalte dou? cl?diri se consider? c? apar?in unei etape posterioare incintei. Au fost construite pe sectorul nordic al platoului, acoperind par?ial suprafa?a pe care nainte fusese un sanctuar de tip aliniament.

Una dintre cl?diri are 5 nc?peri, grupate, ?i m?soar? 22,50 x 12,50 m. A fost construit? pe o temelie din blocuri mici de calcar, iar pere?ii erau din nuiele tencuite cu lut. Acoperi?ul era de ?igl?. Cealalt? cl?dire are 4 nc?peri, aliniate, ?i m?soar? 27 x 5 m. A fost construit? pe o temelie de piatr? local?, pere?ii erau tot din nuiele cu lut, ns? aici nu s-a descoperit ?igl?, deci cl?direa era probabil acoperit? cu ?indril?. n interiorul celei dinti s-au g?sit dou? cu?ite, un pumnal, o secure, un topor, ceramic? ?i alte obiecte m?runte. n cea de-a doua s-au g?sit, pe lng? obiecte mai pu?in importante, trei monede: una de argint, imita?ie dup? monede thasiene, una de bronz, emis? de ora?ul Histria, ?i un denar republican roman din secolul I .Hr. Ambele cl?diri au fost incendiate.